HOME |Sunday, December 21, 2014

Travel to Tel AvivSončni dnevi, kot je bil današnji, me namesto v božično decembrsko vzdušje popeljejo nazaj v poletni (čeprav koledarsko jesenski) Izrael. Pogosto se vprašam, koliko dni je dovolj za krajše potovanje, in skoraj vedno se zdi, da nikoli ni dovolj časa za odkritje vseh kotičkov. Ko potujem v eno mesto, se mi vendarle 5-7 dni zdi fino, ko pa obiščem več krajev ali potujem po državi, pa rada dodam še par dni več. V Izrael sem tako odšla za 11 dni, se na koncu kar dodobra znašla v Tel Avivu, obenem pa odkrila kar nekaj ostalih čudovitih mest (Jeruzalem, seveda, pa Tiberias in več), parkov, puščav in oaz. Tudi na palestinska ozemlja sem šla za kratek čas in tako dodobra izkoristila svoje prvo potovanje v Izrael, kamor se bom gotovo še vrnila.

Tel Aviv ni bil moja ljubezen na prvi pogled, a sem kmalu vzljubila hebrejske napise, čudovite ulice Neve Tzedeka, hrano (oh, hrano!!), Bauhaus arhitekturo, tržnice, mestne grafite, hipsterski Florentin, čudovite sončne zahode in, seveda, obalo. Najboljši začetek seznanjanja z mestom? Sedi in jej. To sem prvi večer sfalila, ko sem hodila po bolj kot ne zapuščenih ulicah enega predela mesta in se spraševala, če je to res Tel Aviv. Naslednje jutro sem začela ponovno. S hrano.

Humus, tahini, falafel, kruh, ki se kar topi v ustih, okusni paradižniki z meto, čičerika in siri, zraven pa kozarec limonane (izboljšana verzija limonade) ali soka granatnega jabolka, za konec pa še sladke slaščice - heaven!

Sunny days like the one we had today don't put me in the Christmas mood but rather take me back to summery (although according to calendar autumnal) Israel. I often wonder how many days are enough for a shorter trip and it almost always seem that there is never enough time to discover all the little places. When I travel to one city only, nevertheless, 5-7 days seem somehow reasonable. When I visit several cities or travel across a country, I like to add a few days more. I travelled to Israel for 11 days and it resulted in my rather good orientation in Tel Aviv, nice exploration of some other beautiful cities (Jerusalem, of course, and Tiberias and more), parks, deserts and oasis. I also went to the Palestinian territories for a short while and thus made the most of my first travel to Israel, where I will surely return.

Tel Aviv wasn't my love at first sight, but I soon got to love hebrew signs, charming streets of Neve Tzedek, food (oh, food!!), Bauhaus architecture, markets, street art graffiti, hipster Florentin, beautiful sunsets and, of course, the coast. The best way to get to know a new city is to sit down and eat. I messed this up the first evening when I walked the deserted streets of one part of the city, wondering whether this was the real Tel Aviv. The next morning I got it right. With food.

Hummus, tahini, falafel, bread that melts in your mouth, delicious tomatoes with mint, chickpeas and cheeses, together with a glass of limonana (better version of a lemonade) or pomegranate juice, and to end with sweet pastries - that's what I call heaven!Moji prvi občutki Tel Aviva so se ves čas spreminjali. V enem trenutku sem bila navdušena, v naslednjem presenečena. Mešanic vseh vrst je ogromno v tem mestu. Staro in novo Tel Aviva se tako prepleta, da sprva lahko kar malo zmede. Čas je zelo relativen: ko stojiš na vrhu Stare Jaffe pred srednjeveško krščansko cerkvijo in se sprehajaš po tlakovanih uličicah, v daljavi vidiš Bauhaus hiše, hotele in nebotičnike. Z eno nogo si lahko na dinamični tržnici, z drugo pa na umetniški hip ulici. Pa vendar je temu vsemu skupno to, da ti hitro zleze pod kožo.


My first feelings about Tel Aviv were all the time changing. One moment I was excited, another moment surprised. Mixtures of all kinds are infinite in this city. The oldness and the newness of Tel Aviv is so overlapping, that it can almost be confusing. Time is very relative: when you stand on the top of Old Jaffa in front of a Christian church from medieval times, you can see Bauhaus buildings, hotels and skyscrapers in the distance. You can stand with one foot on a dynamic market and with another on a hip artsy street. And yet - you get to take fancy to this all very quickly.
Posebno mesto na ulicah Tel Aviva ima umetnost. Ulični grafiti so vseprisotni, pa tudi sicer je v mestu precej manjših butikov in art tržnic z ročnimi deli lokalnih umetnikov.


A special place on the streets of Tel Aviv goes to art. Street art is everywhere and there are several smaller boutiques and art markets with crafts and handwork of local artists.In tu je morje. Več besed ni potrebnih.


And there is the sea. No other words needed.

Tuesday, October 21, 2014

Hello Israel!Kdor spremlja moje dneve na Instagramu, ve, da sem po Kopenhagnu odletela na Bližnji vzhod, v Izrael, v državo, o kateri ponavadi ne slišimo precej pozitivnih stvari. Moja izkušnja je res več kot pozitivna, na hitro se oglašam iz Jeruzalema. Več fotk zaenkrat je na Instagramu, tu jih bom pa več objavila čez kakšnih par tednov.

Tel Aviv (na zgornji fotki) me je pričakal s poletjem, ki sem ga letos nekako preskočila, in izjemno prijaznimi ljudmi. Se oglasim!


Those who follow my days on Instagram know that I have travelled to the Middle East, to Israel, after a few days in Copenhagen. I've travelled to a country we usually don't hear a lot of positive things about. My experience has been much more than positive, and I am writing this from Jerusalem. You can see more photos on my Instagram, and I will publish more of them here in a couple of weeks.

Tel Aviv (on the upper photo) welcomed me with a summer I somehow skipped this year, as well as with extremely nice people. Stay tuned!

Saturday, October 11, 2014

Hello Copenhagen!Pozabila sem, kako stresno je lahko potovanje. Ko rečem potovanje, mislim na skakanje naokrog s težkimi kovčki, lovljenje avtobusov, vlakov, letal. Čekiranje prtljage, štetja kosov, ki jih lahko neseš na letalo, in podobne zadeve.

Še bolj pa sem pozabila, kako stresna je selitev. Kartonaste škatle, ki nikakor ne morejo spraviti vsega, milijon drobnarij, ki niso ključnega pomena, pa vendar imajo poseben pomen, stvari, ki bi jih lahko vrgli stran, ampak »še ni čas«.

Ko stresni selitvi prišteješ stresno potovanje, temu vsemu pa priključiš še francoske stavke (in dejstvo, da ti na kraj pameti ne pade, da bi preveril, če danes vlaki do letališča slučajno ne peljejo) in čisto preveč napolnjene vlake, kamor se je s težkimi kovčki težko stlačiti, obenem pa srce divje utripa ob pogledu na uro, potem je to recept za izjemno stresno situacijo.

V vseh teh letih sem se naučila odlično in brez stresa potovati, ko gre za vikend izlet ali kakršno koli kratko potovanje, kjer nas (hvalabogu) nizkocenovci omejijo s ptrljago. Naučila sem se spakirati pametno in potovati lahkotno. Poznam neštete trike nizkocenovcev in v zadnjem času sem skorajda vzljubila Ryanair.

V vseh teh letih pa se še nisem naučila potovati brez stresa, kadar gre za selitev. Ponavadi, ko se selim, se selim iz ene države v drugo in ne samo iz enega mesta v drugega ali enega konca mesta na drugega. Zato je to morda še toliko bolj stresno.

Za kratek čas se vračam v Slovenijo, ampak sem se na poti za par dni ustavila v Kopenhagnu, v mestu, kjer sem živela eno leto. Mojih par dni tu ne bo turističnih, ne bom skakala naokrog in se slikala z Malo morsko deklico. Živela bom, kot da ne bi nikoli odšla. In točno tak je bil moj občutek, ko sem po stresnem dnevu priletela na letališče v Kopenhagnu. Pričakala me je čudovita jesen, s svojimi lepimi barvami, soncem in pozitivno energijo.

Hello, Copenhagen! I've missed you.I've forgotten how stressful travelling can be. By travelling I mean running around with heavy suitcases, catching busses, trains, planes. Checking the luggage, counting the pieces you can bring on board and similar things.

I’ve forgotten even more, however, how stressful moving can be. Endless boxes that simply cannot accommodate everything, million of small things that are not crucial but still have a special meaning for you, things, you could eventually throw away but “it’s not time yet”.

When you add stressful moving to stressful traveling, and add to that French demonstrations (and the fact that it really doesn’t cross one’s mind to check whether trains to the airport by any chance don’t work normally today), and then add on top of that packed trains where it is difficult to squeeze in with heavy suitcases, while at the same time your heart beats like crazy when you see what time it is, then you have a perfect recipe for an extremely stressful situation.

In all those years I’ve learnt very well how to travel without stress when it is a weekend trip or any short trip we are talking about, were (thanksgod!) low cost companies limit us with the luggage. I’ve learnt how to pack smartly and travel light. I know numerous tricks of low cost companies and recently I almost got to like Ryanair.

What I haven’t learnt in all those years, however, is how to move without stress. When I move, I usually move from one country to another and not only from one city to another or one part of the city to another one. Maybe this is why it’s even more stressful for me to move.

I am coming back to Slovenia for a while, but I have made a first stop in Copenhagen, the city where I’ve lived for a year. My few days here won’t be touristic. I won’t be running around taking photos with the Little Mermaid. I will live as if I have never left. And that was exactly the feeling I had when I arrived to the Copenhagen airport after a stressful day. I was welcomed by a beautiful autumn with its beautiful colours, sun and positive energy.

Hello Copenhagen, I’ve missed you.Follow some of my Copenhagen moments on my my Instagram.

Monday, October 6, 2014

WEEKEND INSPIRATION #6“Coming back to where you started is not the same as never leaving.” (Terry Pratchett)

Saturday, October 4, 2014

Parc Monceau and some newsJesen se nam res želi oddolžiti za mraz in dež v avgustu. Čudovite sončne dneve imamo, ko skoraj pomislim, da je še vedno poletje, potem pa me vonj odpadlega listja spomni, da je tudi na koledarju že jesen. Dnevi se krajšajo in kar smešen je občutek, ko se okrog 20h že začne večeriti.

Ta teden sem se sprehodila čez 17. okrožje, kamor res nikoli ne grem, in bila sem očarana. Tak, počasni, družinski predel se mi je zdel. In kar naenkrat sem se znašla v parku Monceau, ki je na meji z 8. okrožjem. Bila je sreda, ko imajo otroci v Franciji prosti dan, tako da je bil park poln otrok, ki so se lovili, igrali, smejali.

Poleg igral, vrtiljaka in gugalnic je v parku mini jezero z romantičnimi mostovi, na vsakem koraku pa lahko vidimo številne kipe. Park ni čisto nič francoski. Bolj spominja na münchenski Englischer garten, samo da je manjši, seveda. V sončnem dnevu je enostavno poiskati senco in si vzeti trenutek miru. Dokler mimo ne priteče razigrana skupinica otrok.
Autumn is really trying to make it up to us for the cold and rain in August. We are having great sunny days and I almost catch myself thinking that it is still summer, until the smell of the fallen leaves reminds me that even calendars say it is autumn now. The days are getting shorter and it feels somehow strange when it starts getting dark around 20h.

This week I walked through the 17th arrondissement where I really never go, and I was enchanted. It seemed like a slow, family-like part of Paris. And suddenly I found myself in the Park Monceau on the border with the 8th arrondissement. It was Wednesday, when French kids have a day off, and the park was full of children, running around, playing and laughing.

Apart from the playground, the carrousel and swings, there is a smaller lake with small romantic bridges and there are several randomly placed statues. The park doesn't seem very French. It rather reminds of Englischer garten in Munchen, just that this one is smaller, of course. It is easy to find a shade on a sunny day and have a moment of peace. Until another group of playful kids comes by.Sicer pa se je v zadnjih dnevih veliko dogajalo. Delček tega vsak dan povzamem na Instagramu, kjer še vedno vztrajam pri #100happydays. Zdaj sem že čez polovico. Joj, kako hitro beži čas!

V tem času sem zaključila svoje pripravništvo. Preden začnem z novim (exciting!!), bom za krajši čas prišla domov, v Slovenijo. Tega sprva nisem predvidevala, se pa veselim. Splet okoliščin je poskrbel, da se spet sprehodim čez Ljubljano. Pred tem… Pred tem bom odpotovala na Sever za par dni, potem pa preletela celo Evropo in še malo, na potovanje, ki si ga že nekaj časa želim. V vsaki situaciji je vedno nekaj pozitivnega.
Lately, there has been a lot going on. I share a bit of that on Instagram every day, where I continue with #100happydays. I am more than half way through by now. Ohh, how the time passes by.

Meanwhile I have finished my internship. Before I start a new one (exciting!!), I will come back home, to Slovenia, for a short while. I haven't planned this at first, but I am looking forward to it. A given set of circumstances gave me an opportunity to stroll the streets of Ljubljana again. But before that… Before that I will travel to the North for a few days, and then fly all the way through Europe and a bit further, for a trip I have dreamed about for a while now. There is always something positive in any situation. Stay tuned!

Follow my 100 Happy Days on my Instagram.

Monday, September 22, 2014

WEEKEND INSPIRATION #5


“Autumn is a second spring when every leaf is a flower.” (Albert Camus)

Thursday, September 11, 2014

Jutro v Parizu - Morning in Paris

Danes sem šla v službo pol ure prej kot ponavadi. Prisežem, da sem kolesarila skozi drugačen Pariz kot ponavadi. Kavarne, butiki, trgovine so bili v večini še zaprti. Avtomobili dostavljalcev so bili parkirani na pločnikih (in kolesarskih stezah, khm!), promet je bil precej zgoščen. Zdelo se mi je, kot da sem prišla na zabavo, ki se je še pripravljala in kjer je vladalo vzdušje naglice. Kot da se ponavadi tiste pol ure prej vse pripravi, da lahko lepo odkolesarim v službo. Vse se mi je zdelo drugače. Temperatura, sonce, vzdušje, svetloba.

Pol ure razlike. Nisem mogla verjeti. Edino, kar je bilo enako, je bila polna Velib postaja, kjer sem morala počakati, preden sem lahko parkirala svoje kolo.

Večkrat sem si že rekla, da bom vstala malo prej in izkoristila zgodnje jutro pred službo, ampak mi kar ne uspe. Zdaj, ko vidim, da Pariz diha popolnoma drugače, si želim, da bi se šla kdaj res zelo zgodaj zjutraj sprehodit po ulicah Pariza. Večer je prav tako precej spremenjen, včasih celo mističen, ampak brez te jutranje svežine in nežnega sončnega vzhoda. Za ponoviti vsekakor.

Today I went to work half an hour earlier than usually. I swear that I was cycling through a different Paris than usually. Cafés, boutiques, shops were mostly still closed. The cars of deliverers were parked on the sidewalks (and cycling lanes, khm!), the traffic was quite heavy. It seemed as if I came to a party that was still being prepared and where the atmosphere of a rush was omnipresent. As if usually it takes this half an hour to prepare everything, so I can cycle nicely to my office. Everything seemed different. The temperature, sun, the atmosphere, the light.

A difference of half an hour. I couldn't believe it. The only thing that remained the same was a full Velib station where I needed to wait before I was able to park my bike.

So far I have said to myself several times that I would get up a bit earlier and make the most of my early morning before work, but somehow I rarely succeed. Now that I see that Paris is breathing completely differently, I wish to stroll the streets of Paris at some point very early in the morning. The evening is equally different, sometimes I would even call it mystical, but this freshness and mild sunrise is not there. I will definitely do that again!

Monday, August 25, 2014

WEEKEND INSPIRATION #4


“Every cloud has a silver lining.”

Friday, August 22, 2014

Poletni Pariz - Summery ParisPoletje se v Parizu ne zdi več poletno. Ko končno posije malo sonca, je občutek podoben temu, ko se po dolgi zimi malo otopli in se pokaže pomladno sonce. Za avgust bi si vseeno želela vročega vremena. Vseeno pa nas potem vsake toliko presenetijo čudoviti večeri. Še vedno hladni, ampak z res zanimivo igro svetlobe, barv in odtenkov. Ko se na tak večer odpravljam iz službe, se mi zdi res odlična ideja, da se počasi sprehodim do doma namesto vožnje z metrojem, na poti pa se ustavim v Jardin des Tuileries.

Summer in Paris doesn't seem very summerish anymore. When there is finally some sun, the feeling is similar to the one after a long winter, when the spring sun shines again. Nevertheless, sometimes we get a little surprise in the form of beautiful evenings. They are still cold, but what is impressive is an incredible game of light, colours and shades. When I leave my work on such a beautiful evening, I walk home instead of taking the metro, and I stop for a while in Jardin des Tuileries.


Preden nadaljujem po Rue du bac na levem bregu Sene, prečkam Pont Royal, kjer se za trenutek ustavim. Musée d'Orsay, Eifflov stolp, Grand Palais, Louvre... in sončni zahod. Srečna sem.

Before I continue on Rue du bac on the left bank of Seine, I cross Pont Royal, where I stop for a moment. Musée d'Orsay, Eiffel Tower, Grand Palais, Louvre… and the sunset. I am happy.Srečna nisem samo takrat, ko je lep zahod, hehe. Dva tedna nazaj sem začela svojo serijo #100happyDays. Všeč mi je. Poglej si tule: Mojih 100 srečnih dni.

I am not happy only when there is a nice sunset, hehe. Two weeks ago I started my series of #100happyDays. I like it. Have a look here: My 100 Happy Days.

Monday, August 18, 2014

WEEKEND INSPIRATION #3“Tout va bien.”

* All is well.

Sunday, August 10, 2014

WEEKEND INSPIRATION #2


“Everything has beauty, but not everyone sees it.” (Confucius)

Monday, August 4, 2014

WEEKEND INSPIRATION #1


“Children see magic because they look for it.” (C. Moore)

Sunday, July 27, 2014

Seagulls in Paris - Galebi v ParizuDespite the summer time, I don't really have holidays. Well, I had a month off in May, which is not too bad, right, but I have been working since June. And to be honest, I don't complain. I still have evenings and weekends to enjoy, and in August, I will have some longer weekends for shorter trips.

I miss the sea though. The Paris Beach has just opened last week along the Seine, but despite the sand and the palm trees it is not the same. I miss the smell of the salt and the infinite view of the sea. Strangely enough for some people, I am excited about the presence of seagulls in Paris. When I heard them for the same time, I thought I was dreaming. Seagulls in Paris?? An old lady later on told me that they sometimes follow the ships on the Seine and finally stay in Paris given that there is a lot of food they can find. Apparently they are very urban seagulls, I hear :D I probably wouldn't be able to distinguish between the sea and the urban seagull, but I simply adore the sound they are making when they fly above the rooftops of parisian houses. It almost makes me feel like I am somewhere at the seaside too.
Ne glede na poletni čas sama nimam počitnic. No, imela sem počitniški maj, kar tudi ni slabo, ampak od junija naprej delam. In iskreno rečeno se ne pritožujem. Še vedno mi ostane čas za poletno uživanje v večerih in med vikendi, v avgustu bom imela pa še par daljših vikendov za krajše izlete.

Pogrešam pa morje. Pariška plaža se je odprla prejšnji teden vzdolž Sene, ampak kljub pesku in palmam ni isto. Pogrešam vonj soli in pogled na neskončno morje. Nekaterim se zdi izredno čudno, ampak jaz sem navdušena nad galebi v Parizu. Ko sem jih prvič slišala, se mi je zdelo, da sanjam. Galebi v Parizu?? Starejša gospa mi je enkrat kasneje povedala, da galebi včasih sledijo ladjam, ki plujejo po Seni, vse do Pariza, potem pa kar ostanejo v Parizu, saj tu očitno najdejo dovolj hrane. Pravijo, da so ti galebi precej meščanski, hehe. Sam najbrž ne bi razločila morskih in meščanskih galebov, ampak jaz enostavno obožujem zvok, ki ga slišim, ko preletavajo pariške strehe. Skoraj se mi zazdi, da sem tudi sama nekje na obali.

Saturday, July 26, 2014

Oslo, part 2A nice part of visiting Oslo is that its city centre is relatively small and you can walk everywhere. Nevertheless, despite its smallness, the diversity of districts allows you to enjoy the part of the city you like most and experience various atmospheres to enrich your impressions about the city. What is great is that the city offers an excellent transportation within the city centre as well as the suburbs, so I could say that living outside the city centre is almost the norm there.

Kar je simpatično ob potovanju v Oslo, je to, da je center mesta relativno majhen in se je po mestu prijetno sprehajati. Ne glede na svojo majhnost pa se predeli mesta precej razlikujejo in tako vsak lahko najde del mesta, ki mu je najbolj všeč, hkrati pa začuti različna vzdušja in tako obogati svojo izkušnjo in vtis o mestu. Super pa je sicer, da ima Oslo res odlično urejen mestni promet tako znotraj mesta kot v predmestju, zaradi česar je življenje v predmestju res enostavno.


There is no particular architectural style in Oslo, I would say. If I was to draw a typical building of Oslo, I would be confused. I would probably go for little wooden coloured houses you can find on the outskirts of town. You can, however, find some common architectural points in the city centre too, just not in a very particular or logic order.

There are some very interesting buildings in a modern architectural style, such as Opera House and the “Barcode” multi-purpose high-rise buildings. Interesting indeed. The Opera house is an icon in itself, which stands out with its remarkable architecture, on the outside as well as on the inside. I had the opportunity to see the incredible director of Wagner’s The Flying Dutchman, performing at the time, in a two-hour interpretation of the opera. I really enjoyed the outstanding private performance and I could almost claim that the interpretation was even better than the opera itself. It definitely made my stay in Oslo even more special.

Rekla bi, da Oslo nima nekega posebnega reprezentativnega arhitekturnega stila. Če bi morala narisati tipično stavbo iz Osla, v resnici ne bi vedela, kaj narisati. Najbrž bi narisala male lesene barvite hiške, ki jih lahko najdemo v predmestju Osla in na podeželju. Kljub vsemu pa je vseeno tudi v centru par ponavljajočih se arkitekturnih vzorcev, samo v nobenem posebnem ali logičnem redu.

V mestu je par res zanimivih stavb, zgrajenih v modernem arhitekturnem stilu. Najslavnejša je najbrž Opera, precej sveži pa je “Barcode”, kompleks večnamenskih visokih stavb. Opera je res prava arhitekturna ikona Osla, ki izstopa s svojo neverjetno podobo, tako zunanjo kot notranjo. Imela sem priložnost videti neverjetnega dirigenta in ustvarjalca priredbe Wagnerjevega Letečega Holandca, ki je z orkestrom gostoval v Oslu, v okviru dvourne interpretacije opere. Res sem uživala v izjemni predstavi v ozkem krogu ljudi in skoraj bi lahko trdila, da je dirigentova interpretacija boljša od same opere. Vsekakor je bil moj obisk Osla zaradi te predstave še bolj poseben.


You can feel a completely different atmosphere in the part of the city called Grünerløkka, a trendy hipster area with plenty of cafés, bars and boutiques on every corner. Blå is one of such parts in Grünerløkka, where art, flea markets and culture join in a particular blend of ambiances.

Popolnoma drugačno vzdušje kot v centru mesta se začuti v Grünerløkki, trendovskem hipsterskem predelu mesta s številnimi kavarnami, bari in butiki na vsakem ovinku. Blå je en tak del Grünerløkke, kjer se zanimivo mešajo umetnost, boljšji trgi in kultura.
Grønland offers yet another experience. You can feel the different atmosphere right away when you leave the T-Bane station. This part of the city is well known for its diverse multiethnic population and as far as I heard, its reputation is not the best. Yet, I went there with some friends who knew the area well enough to make me discover it in a nice way, which I guess is always the case with such parts of the city. All in all I can say I felt really safe in Oslo, whereas I started reconsidering this after I had talked to a lady in a café who pointed out that the city might be less safe than the tourists think at first. Well, we need to be careful about our belongings everywhere, right?

Aker Brygge is the part of the city I really liked, and this for several reasons. It is the part next to the sea with a beautiful view of the fjord, joining the modern and sustainable aspects of the city. It is rather posh and business like, but there is no cold touch to it. Astrup Fearnley Museum, museum of modern art, designed by the famous architect Renzo Piano, makes the very tip of the peninsula even more special, finishing with a little beach where you can enjoy on a sunny day. The whole neighborhood Tjuvholmen is something special, and this is even more so given the fact that the district was once home to criminals, which is still represented in the name – “tjuv” means “thief” and “holme” is a “small island”.

Grønland je spet drugačen predel. Takoj ko prideš ven iz podzemne T-Bane postaje, začutiš drugačno vzdušje. Ta del mesta je znan po svoji medkulturni raznolikosti prebivalcev in, vsaj tako je slišati, nima najboljšega slovesa. Ne glede na to sem šla tja s priajtelji, ki so ta del mesta poznali dovolj dobro, da sem ga tudi sama odkrila na simpatičen način. S takšnimi deli mesta je pogosto tako. Sicer pa lahko na splošno rečem, da sem se v Oslu počutila zelo varno, čeprav sem o tem začela malo dvomiti, ko sem se z gospo iz Osla v kavarni pogovarjala o tem, da turisti Oslo pogosto dojemajo bolj varno, kot je v resnici. No, vsekakor moramo skoraj povsod paziti na svoje stvari, ane?

Aker Brygge je del mesta, ki mi je bil res res všeč, in to iz več razlogov. Je del mesta v neposredni bližina morja in s čudovitim pogledom na fjord, kjer se moderni in trajnostni elementi prepletajo. Je sicer precej ugleden in posloven del mesta, vendar brez hladnega in strogega pridiha. Astrup Fearnley Museum, muzej moderne umetnosti, ki ga je dizajniral priznani arhitekt Renzo Piano, je na sami konici tega polotoka, kar celoten predel mesta naredi še bolj poseben, saj se konča z majhno plažo, kjer lahko uživaš v sončnem vremenu. Pravzaprav je celotna soseska Tjuvholmen nekaj posebnega, prav tako posebno pa je to, da je bila ta soseska včasih soseska tatov in razbojnikov, kar je še danes skrito v imenu – “tjuv” pomeni “tat,” “holme” pa “mali otok.”

There is much more to Oslo than the upper highlighted places. For instance, I simply loved the Vigeland Park, which is the world's largest sculpture park made by a single artist. Maybe I write "Oslo, Part 3" at some point:)

Oslo je še mnogo več kot zgoraj izpostavljeni kotički. Zelo všeč mi je bil na primer Vigelandov park, ki je največji park skulptur enega samega umetnika na svetu. Mogoče bom pa napisala "Oslo, Part 3" enkrat :)