HOME |Tuesday, August 27, 2013

Top 5 Danish movies - Najboljših 5 danskih filmov

After a sequence of really hot weeks in Slovenia, some rain finally came and cooled the atmosphere a bit. I should not exaggerate, it is still warm, but it might be a bit easier now to breathe. The other day I was shopping a bit and, of course, trying on all the beautiful clothes from the new collections (instead of sticking to the numerous discounts). I fell in love with a red winter coat from Massimo Dutti but at the end only bought a red scarf. For now :)

Po vročem poletju v Sloveniji se je končno malo ohladilo. Ne bom pretiravala, še vedno je toplo, samo malo lažje pa se vendarle diha. Pred kratkim sem malo nakupovala in, seveda, pomerjala vse čudovite obleke iz nove kolekcije (namesto da bi pobrskala malo med zadnjimi popusti in ujela kakšen dober deal. Zaljubila sem se v rdeč zimski plašč Massimo Dutti, ampak sem na koncu vseeno kupila samo rdeč šal. Zaenkrat :)

When I was thinking about what I usually do on a rainy day, one thing right away popped up in my mind - it's time for a movie. For a good one. During my last year in Copenhagen I watched and really enjoyed quite a lot of Danish movies films. After watching a few of them it is easy to discover the way Danish films are made and I have enjoyed every single one I have seen. They are nothing like Hollywood movies. They often have quite a tough story which is played out really well, and they always make you want to discuss them with someone once the lights in the cinema turn on again.

Razmišljala sem, kaj ponavadi počnem na deževen dan. Takoj sem se spomnila ene stvari - deževen dan je dan za film. Za dober film. Tekom lanskega leta v Kopenhagnu sem gledala kar nekaj danskih filmov, ki so mi bili izredno všeč. Ko jih pogledaš ene par, je dosti enostavno prepoznati način, kako so posneti, saj je slog malce netipičen (obenem pa v dosti pogledih precej podoben slovenskemu načinu snemanja filmov). Danski filmi niso čisto nič podobni hollywoodskim. Pogosto je zgodba precej težka in odlično odigrana, filmi pa te nikoli ne pustijo ravnodušne. Ko se luči v dvorani zopet prižgejo, si želiš film že čez nekaj trenutkov predebatirati z nekom.

Here is a selection of my top 5 Danish films, but there is more to it than those five films I suggest.

Tu je moj top 5 izbor danskih filmov, ampak dobrih danskih filmov je še mnogo več kot teh pet, ki jih predlagam.

1. The Hunt (Jagten)


2. In a Better World (Hævnen) 


3. A Hijacking (Kapringen) 


4. A Royal Affair (En kongelig affære) 


5. Prague (Prag)If you want to watch Danish films in Copenhagen, Danish On A Sunday is something you should definitely know about. It is an awesome project in Copenhagen - screening of the best Danish films twice a month, in Danish and with English subtitles. Plus you can get a good price for some danish pastry. What more could one wish for? Read more about it here.

Če želiš gledati danske filme v Kopenhagnu, vsekakor ne gre zamuditi odličnega projekta Danish On A Sunday. Dvakrat na mesec tekom celega leta Kinoteka v Kopenhagnu predvaja najboljše danske filme, v danščini in z angleškimi podnapisi. Plus za dobro ceno lahko uživaš v danskih slaščicah. Kaj več bi si še lahko zaželeli? Več informacij najdeš tu. Če pa te zanima, kako je iti v danski kino, preberi tale post.

Any thoughts on (danish) films? Do share them here :)

Kaj si pa ti misliš o (danskih) filmih? Pokomentiraj spodaj :)


Wednesday, August 7, 2013

Birthday Party - Rojstnodnevna zabava

Birthday means cake! A cake and good mood. Today I go to a birthday party of my 12-year-old cousin and I am looking forward to the evening!

Rojstni dan pomeni torto! Torto in dobro voljo. Danes grem na praznovanje 12. rojstnega dne in večera se veselim.

I still remember how we celebrated birthdays as children. We created invitations and gave them to our friends. I usually wanted to show that my party was going to be different, as soon as with an invitation itself. Then of course followed the preparation of the party. The party meant many things - from karaoke and board games to movie and popcorn. Since I live in block of flats it was a bit difficult to play hide and seek, but we managed even that. I was looking for all the hair brushes which served as microphones, I was collecting all the sleepers at one place so noone would have cold feet, and then I prepared napkins. And a cake, of course. At all of that I was very often (well, at least at the beginning) a helper, a liitle elf who told the mom the number of the children and the motive of the napkins :)

Spomnim se še, ko smo kot otroci praznovali rojstne dneve. Izdelali smo vabila in jih razdelili med svoje prijatelje. Sama sem ponavadi sem že z vabilom želela pokazati, da bo moje praznovanje posebno. Potem pa seveda priprava. Praznovanje je pomenilo ogromno stvari - od karaok in družabnih iger do filma in kokic. Ker živim v bloku, smo se težje igrali skrivalnice, pa tudi to nam je včasih uspelo. Po stanovanju sem iskala krtače za lase, ki so služile kot mikrofoni, zbirala na kup vse copate, ki smo jih imeli doma, da koga ne bi zeblo v prste, potem pa pripravila prtičke. In torto, seveda. Pri vsem tem sem bila pogosto (no, vsaj na začetku) bolj pomagač, mali škratek, ki je mami povedal število otrok in želeni motiv na prtičkih :)


It has been a long time since I celebrated birthday that way. Last year I invited for the first time after a long period some friends to my place and we played Activity along some snacks (and two cakes at midnight). I however keep an eye on all the interesting ideas for the best birthday party. Well, it coul also be just a garden party (on a balcony in a block of flats? :D). From the colorful flags to lemonades in marmalade jars, from cute name tags to funny games. It sounds very summerish though. Moment of inspiration? :)

Rojstnega dneva na tak način že dolgo nisem praznovala. Lansko leto sem prvič po dolgem času povabila par prijateljev k sebi domov in smo ob prigrizkih (in kar dveh tortah ob polnoči) igrali Activity. Že kar nekaj časa pa zbiram vse mogoče ideje za res super praznovanje. No, lahko bi bila tudi samo vrtna zabava (na balkonu v bloku? :D). Od pisanih zastavic do limonad v kozarcih za marmelado, od simpatičnih name tag-ov do zabavnih iger. Zveni zelo poletno sicer. Trenutni navdih? :)Sunday, August 4, 2013

Summer is here! - Poletje je tu!

Summer is at its peak and I am spending it at home (lately almost literally since it gets so hot that even an ice-cream melts before you can actually taste it). After a great summer intro in Copenhagen I was a businesswoman for a month, doing my internship in an HR company. I needed some time to get used to a new daily routine. My slow-breakfast time of the day during the week was gone, I was usually skipping it for some precious moments of sleep. I was, however, well compensating it during the weekends, when I enjoyed the most delicious brunches at home in great company.

Poletje je na višku, preživljam pa ga doma (zadnje čase skoraj dobesedno, ker je zunaj tako vroče, da se še sladoled stopi, preden ga sploh lahko okusiš). Po čudovitem poletnem uvodu v Kopenhagnu sem kratke hlače in natikače za en mesec zamenjala za visoke pete in elegantna krila, ko sem delala pripravništvo v HR podjetju. Kar nekaj časa sem potrebovala, da sem se navadila na novo dnevno rutino. Za  počasne zajtrke, v katerih ponavadi tako uživam,  mi je zmanjkalo časa, saj sem tisti dragoceni jutranji čas raje izkoristila za tistih nekaj dodatnih trenutkov spanja. Med vikendi pa sem ta izgubljeni čas nadoknadila z najboljšimi brunchi doma v dobri družbi. 

Some great Yoga tips here


Now my August is what I call the real holidays. In the morning I wake up with some yoga (and the best yoga instructor - my mom), followed by slow breakfast (or rather brunch). I started reading again (I currently read Safe Haven from Nicolas Sparks) and in the evenings, when it finally cools down a bit, I enjoy long talks at the balcony. The feeling that I am not in a hurry when I enjoy lunch at Angel or cake at Zvezda, is just invaluable. No obligations for the day to come, no time pressure – heaven!

Avgust pa je zdaj zame mesec tistih pravih počitnic. Zjutraj se zares prebudim z jogo (in najboljšo joga voditeljico - mojo mamo), ki ji sledi počasen zajtrk (no, včasih še raje brunch), po dolgem času spet uživam v branju (berem Safe Haven od Nicolasa Sparksa) in zvečer, ko se shladi, v dolgih pogovorih na balkonu. Občutek, da se mi nikamor ne mudi, ko v Angelu uživam v okusnem kosilu ali v Zvezdi v tortici, je neprecenljiv. Brez obveznosti za jutri, brez omejitve s časom – heaven!