HOME |Monday, December 30, 2013

Countdown - Odštevanje

December really is a magical month. Especially because of the time we spend with the ones we love, and the joy we share with the people around us. December exams are usually not magical at all. Yet I can say that my exam period was quite nice. What adds to this is of course strolling the flickering streets of Paris and window shopping, which is quite special in this time of the year. My favorite decorations are (again) in Galeries Lafayette where this year different cute animals dance around the Christmas tree. Adding to it the beautiful design of the store itself is just magical. Le Bon Marché hasn't impressed me much this year, but they indeed succeeded to attract my attention with their windows. I especially liked the colors.
December je res čaroben mesec. Predvsem zaradi časa, ki ga preživimo z najbližjimi in veselja, ki ga delimo z ljudmi okrog sebe. Decembrski izpiti ponavadi niso čisto nič čarobni, pa vendar lahko rečem, da je bilo moje izpitno obdobje še kar simpatično. K temu seveda prispevajo sprehodi do lepo okrašenih izložb po svetlikajočih se ulicah Pariza. Moje najljubše dekoracije so (letos spet) v Galeries Lafayette, kjer so to leto smreki dodali luštkane živali, ki plešejo okrog smreke. Če k tem dodamo še res čudovit design trgovine, je čarobnost res neizogibna. Le Bon Marché me letos ni tako zelo navdušil, so pa vsekakor uspeli pritegniti mojo pozornost s svojimi izložbami. Predvsem so mi všeč njihove barve.

The weather is really moody lately. At one moment the sun is shining and Jardin du Luxembourg is the perfect escape from the hustle and bustle of the city, with the reflection of the sun in the fountain. And then the next day it doesn't stop raining and the only color you can see is grey. At least the Christmas lights seem even brighter at such moments.
Vreme je res muhasto zadnje dni. En dan je res najlepše sonce in Jardin du Luxembourg res simpatičen umik od hitečih ulic, kjer se sonce lesketa v fontani, potem pa drug dan dežuje in je sivina vseprisotna. Takrat so vsaj lučke še bolj svetleče.


I am spending the last days of this year in the best possible company - with my two favorite girls in the world. We go to my favorite Parisian places, cozy cafes with good coffee and tasty cakes, don't skip all the museums and galleries and enjoy the endless walks around this great city. Slowly we will be setting the New Year goals, looking a bit back on what the year has brought us but especially being focused on what the new one has to offer. Have a great time you too!
Zadnje dneve tega leta preživljam v najboljši možni družbi - s svojima najljubšima puncama na svetu. Obiščemo moje najljubše pariške kotičke, gremo v simpatične kavarnice z dobro kavo in mnjami torticami, ne izpustimo čisto vseh muzejev in galerij ter predvsem uživamo v neskončnih sprehodih okrog tega finega mesta. Počasi bomo razmislile o željah za novo leto, pogledale malo nazaj in na to, kar nam je to leto prineslo, predvsem pa se osredotočile na to, kar nam ima novo leto ponuditi. Tudi tebi želim čim več finih trenutkov!

Thursday, December 5, 2013

Sun and winter and advent calendar - Sonce, zima in adventni koledar

The winter in Paris has been great so far. Lately we have had some really beautiful sunny days with 5 degrees or so, which makes it very enjoyable. Cold but not too cold, so walking or cycling around doesn't result in too red cheeks and nose.

Now that December has started, I am just secretly hoping for some snow. It should get colder for this, but I am ok with lower temperatures, if I can trade them for some snow. After winter in Copenhagen, the temperatures really aren't an issue for me.

What is funny is that last year in Copenhagen I was arguing with my friends that it doesn't get dark at 15h but only around 16h. And that this is not that much earlier than in France, for instance. Now in Paris, it is still light at 17h, so I have a feeling that my winter days are very long. And I realize only now that it did get dark quite earlier in Copenhagen. Well, I can't be always right, I guess :)

Adding a great advent calendar to it, it could really hardly get better. Are you wondering how it looks this year? It is not related to exams as two years ago neither in a form of a DIY Christmas tree with a small present for the last days of the year as last year. Stay tuned :)
Zimski dnevi v Parizu so zaenkrat res super. Zadnje čase smo imeli par res lepih sončnih dni s približno 5 stopinjami, kar je res prijetno. Mrzlo, ampak ne preveč. Ravno toliko, da po sprehajanju ali kolesarjenju naokrog lička in nos niso preveč rdeči.

Zdaj, ko se je december začel, si potiho želim samo še snega. Za sneg bi morale biti temperature malo nižje, ampak jih sprejmem, če pride z njimi še sneg. Po kopenhagenski zimi me temperature res ne morejo več zmesti.

Kar je smešno, je to, da sem se lani v Kopenhagnu pregovarjala s prijatelji, da se ne stemni že ob 15h, ampak šele okrog 16h. In da to ni tako zelo prej kot v Franciji, na primer. Zdaj, ko sem v Parizu, je okrog 17h še vedno dan in občutek imam, da so moji dnevi res dolgi. In šele zdaj se zavem, da se je v Kopenhagnu res stemnilo kar dosti prej. No, vedno najbrž ne morem biti prav :)

Če vsemu temu dodam še adventni koledar, bi si težko želela več. Vas zanima, kakšnega imam letos? Ni povezan z izpiti kot pred dvema letoma niti z DIY novoletno smrekco in manjšim darilcem za zadnje dni leta kot lani. Pridite nazaj kmalu :)

Sunday, December 1, 2013

December is here! - December je tu!


December is a magic month. Clichés or not, I like the decorations, the happy spirit, smell of the mulled wine and cinnamon. And the snow. I always wish for snow in December. It really adds to this magic. December is the month for spending time together, eating well, appreciating beautiful moments.

The first day of this magic month was well in this style for me. Well, let me forget about a paper I needed to submit a day later. But other than that, my magic was there because of a small christmas market in Saint Germain des Près, mulled wine with people I appreciate and an evening walk on the decorated streets of Paris. Magical!

December je čarobni mesec. Klišejsko ali ne, jaz imam res rada božične dekoracije, veselo vzdušje, vonj po kuhanem vinu in cimetu. In sneg. V decembru si vedno želim snega. Res doda k temu čarobnemu vzdušju. December je mesec za preživljanje časa skupaj z ljudmi, ki so nam dragi, mesec dobre hrane in mesec, ko cenimo lepe trenutke še bolj kot ponavadi.

Moj prvi dan tega čarobnega meseca je bil v točno takšnem vzdušju. No, če pozabim na seminarsko nalogo, ki sem jo morala oddati naslednji dan. Ampak razen tega sem si čarobnost pričarala z manjšo božično tržnico v Saint Germain des Près, kuhanim vinom s ljudmi, ki jih cenim, in večernim sprehodom po okrašenih ulicah Pariza. Čarobno!