HOME |Wednesday, October 30, 2013

Mermaid in Warsaw - Morska deklica v Varšavi

Did you know that Copenhagen wasn't the only city to have a statue of a mermaid? Warsaw is another one. The story about it is quite different, but so are the two countries. Tonight is my last night in this city. It has been a few great days, the temperatures have dropped in those few days and today it was for the first time that I put the winter coat on. Exciting! :)

° ° ° ° °

Kdo bi si mislil, da Kopenhagen ni edino mesto z morsko deklico? Varšava ima čisto svojo morsko deklico. Njena zgodba je povsem drugačna od danske, kar se pravzaprav precej dobro sklada z različnostjo dveh držav. Danes je moj zadnji večer v tem mestu. Par res finih dni sem imela, temperature so se spustile v teh parih dneh in danes sem prvič oblekla zimski plašč. Exciting! :)
Sunday, October 27, 2013

Impressions from Warsaw - Utrinki iz Varšave

Here are some of my first captured moments in Warsaw. It is a city of many faces, with a long history and the ability to create a wonderful atmosphere. The colors of autumn and not-winter-at-all temperatures play a big role in this. Can't wait to discover it more!

° ° ° ° °

Tu je nekaj prvih utrinkov iz Varšave. Mesto ima veliko obrazov in dolgo zgodovino ter zna pričarati čudovito vzdušje. Barve jeseni in prav-nič-zimske temperature imajo pri vsem tem veliko vlogo. Veselim se naslednjih dni in odkrivanja mesta!


Friday, October 25, 2013

Autumn Holidays! - Jesenske počitnice!


Kinder went Christmas. Schoko-Bons have Christmas decoration. I haven’t even noticed it right away, but when I did, it gave me a weird feeling. Christmas. It is actually not that far anymore.

Anyhow, Schoko-Bons are great to celebrate a week of holidays, and if Christmas motives represent the holiday spirit, then be it. I have a week off, after the mid-term exams and lots of hours spent at the university.

I am on my way to Warsaw, Poland. It will be my first time in a country I have heard so much about from my friends, and I am really looking forward to it!

° ° ° ° ° °

Kinder se je obarval božično. Schoko-Bons vrečka je okrašena z božičnimi motivi. Na začetku dekoracije sploh nisem opazila, ko pa sem jo, sem se zdrznila. Božič. V bistvu ni več tako daleč.

Kakor koli, Schoko-Bons so odlični za praznovanje tedna počitnic, in če božični motivi predstavljajo počitniško vzdušje, potem pa tudi prav. Imam en teden počitnic, po kolokvijih in urah preživetega časa na faksu.

Sem na poti v Varšavo, na Poljsko. Prvič bom šla v državo, o kateri sem od svojih prijateljev slišala veliko simpatičnih stvari. Res se veselim!

Saturday, October 19, 2013

Winter in Paris - Zima v Parizu


I guess it is the time for me to take winter clothes from the last non-unpacked box. And prepare a cup of cinnamon&apple tea. And put some warm socks on. I smelled it tonight, the winter. The temperatures went down, the winter is coming into town. Slowly. I like it.

Cold and windy Copenhagen prepared me well for Paris weather. It is nothing compared to last year’s Danish weather, but sometimes it doesn’t seem that far from it, to be honest. So I keep cycling instead of using the metro, even if I go a bit farther, and I keep enjoying it.

Today, on a Saturday, I went to the groceries. Riding the bike back home with a full basket and passing the Louvre and then one of the bridges over Seine, I was thinking that even the most ordinary thing, such as shopping for food on a Saturday morning, seems special in Paris. Or maybe it is just me seeing it as special.

Anyhow, I enjoy Paris a lot. I am getting better in remembering the one-way streets (oh, they are just so many here!!), avoiding the tourists and rather take some smaller but nicer streets and boulevards. I am not waiting at the red light but pass when I see it is safe to do so.

A friend of mine, a non-French, told me the other day: “You are so French!” When I asked him why, he went on: “The way you say this and that, the body language you have – you just seem so French.” I took that rather as a compliment. Some people have said so far that I have a French accent in English. This is rather not a compliment :D And it is not true, just to be clear on that :D

But I wouldn’t want to argue about my immersion into another culture. I think it is a great thing one can do when living in a foreign country for some time. A lady I talked to for a very short while in Paris, two or three years ago, told me: “When you are in another country, you must eat what people there eat.” She wanted to emphasize the importance of immersion into another culture, and that it makes no sense comparing all the time with your home country, criticizing instead of accepting, avoiding instead of trying. I think she had a very good point there.

And not-good point of the day: in the shops they already sell chocolate advent calendars. And what is even worse – I saw some people buying them! :D Crazy world.

° ° ° ° ° °


Mislim, da je čas, da odpakiram še zadnjo ne-odpakirano škatlo, škatlo z zimskimi oblekami. In čas, da si pripravim skodelico cimetovega in jabolčnega čaja. In oblečem tople nogavice. Začutila sem vonj po zimi, danes zvečer. Temperature so se spustile, zima se bliža. Počasi. Všeč mi je!

Mrzel in vertoven Kopenhagen me je dobro pripravil na pariško vreme. Ne more se primerjati z lanskim danskim vremenom, ampak moram vseeno priznati, da se včasih ne zdi tako daleč. Še naprej torej kolesarim namesto vožnje z metrojem, tudi če grem malo dlje, in še naprej uživam v tem.

Danes, v soboto, sem šla v trgovino po hrano. Ko sem se peljala domov s polno košarico na kolesu in sem šla mimo Louvra pa potem čez enega od mostov čez Seine, sem razmišljala o tem, da se tudi najbolj enostavna stvar, kot je nakupovanje hrane v soboto zjutraj, zdi posebna v Parizu. Ali pa se samo meni zdi posebna.

Kakor koli, Pariz mi je res všeč. Vse boljša postajam v tem, da si zapomnim enosmerne ulice (ki jih je tu res veliko!!), da se izognem turistom in raje kolesarim po manjših in simpatičnih ulicah in avenijah. Ne čakam več pri rdeči luči na semaforju, ampak prečkam cesto, ko vidim, da jo je varno prečkati.

Prijatelj, ne-Francoz, mi je pred kratkim rekel: “Ti si tako francoska.” Ko sem ga vprašala, kaj me naredi francosko, je nadaljeval: “Način, kako rečeš to in tisto, kako to poveš s celim telesom – enostavno francoska se zdiš.” To sem vzela kot kompliment. Zgodilo se je že, da mi je kdo rekel, da imam francoski naglas, ko govorim angleško. To, na primer, ni kompliment :D In samo da je jasno – ni res :D

Kar pa se tiče moje “potopitve” v tujo kulturo, mislim, da je imel moj prijatelj prav. Zdi se mi, da je ena izmed najboljših stvari, ki jih lahko naredimo, ko živimo v tuji državi, ta, da se “potopimo” v kulturo te države. Gospa, s katero sem se pred leti za kratek čas pogovarjala v Parizu, mi je rekla: “Ko si v tuji državi, moraš jesti to, kar jedo prebivalci te države.” Kar je želela poudariti, je ravno ta pomembnost “potopitve” v tujo kulturo in to, da nima smisla stalno primerjati stvari s svojo domovino, kritizirati namesto sprejemati, izogibati se namesto preizkušati. Mislim, da je gospa z menoj delila zelo pomembno modrost.

In ne-dober utrinek dneva: v trgovinah že prodajajo čokoladne adventne koledarje. In kar je še hujše – videla sem ljudi, ki so jih dejansko kupovali! :D Narobe svet.