HOME |Tuesday, October 21, 2014

Hello Israel!Kdor spremlja moje dneve na Instagramu, ve, da sem po Kopenhagnu odletela na Bližnji vzhod, v Izrael, v državo, o kateri ponavadi ne slišimo precej pozitivnih stvari. Moja izkušnja je res več kot pozitivna, na hitro se oglašam iz Jeruzalema. Več fotk zaenkrat je na Instagramu, tu jih bom pa več objavila čez kakšnih par tednov.

Tel Aviv (na zgornji fotki) me je pričakal s poletjem, ki sem ga letos nekako preskočila, in izjemno prijaznimi ljudmi. Se oglasim!


Those who follow my days on Instagram know that I have travelled to the Middle East, to Israel, after a few days in Copenhagen. I've travelled to a country we usually don't hear a lot of positive things about. My experience has been much more than positive, and I am writing this from Jerusalem. You can see more photos on my Instagram, and I will publish more of them here in a couple of weeks.

Tel Aviv (on the upper photo) welcomed me with a summer I somehow skipped this year, as well as with extremely nice people. Stay tuned!

Saturday, October 11, 2014

Hello Copenhagen!Pozabila sem, kako stresno je lahko potovanje. Ko rečem potovanje, mislim na skakanje naokrog s težkimi kovčki, lovljenje avtobusov, vlakov, letal. Čekiranje prtljage, štetja kosov, ki jih lahko neseš na letalo, in podobne zadeve.

Še bolj pa sem pozabila, kako stresna je selitev. Kartonaste škatle, ki nikakor ne morejo spraviti vsega, milijon drobnarij, ki niso ključnega pomena, pa vendar imajo poseben pomen, stvari, ki bi jih lahko vrgli stran, ampak »še ni čas«.

Ko stresni selitvi prišteješ stresno potovanje, temu vsemu pa priključiš še francoske stavke (in dejstvo, da ti na kraj pameti ne pade, da bi preveril, če danes vlaki do letališča slučajno ne peljejo) in čisto preveč napolnjene vlake, kamor se je s težkimi kovčki težko stlačiti, obenem pa srce divje utripa ob pogledu na uro, potem je to recept za izjemno stresno situacijo.

V vseh teh letih sem se naučila odlično in brez stresa potovati, ko gre za vikend izlet ali kakršno koli kratko potovanje, kjer nas (hvalabogu) nizkocenovci omejijo s ptrljago. Naučila sem se spakirati pametno in potovati lahkotno. Poznam neštete trike nizkocenovcev in v zadnjem času sem skorajda vzljubila Ryanair.

V vseh teh letih pa se še nisem naučila potovati brez stresa, kadar gre za selitev. Ponavadi, ko se selim, se selim iz ene države v drugo in ne samo iz enega mesta v drugega ali enega konca mesta na drugega. Zato je to morda še toliko bolj stresno.

Za kratek čas se vračam v Slovenijo, ampak sem se na poti za par dni ustavila v Kopenhagnu, v mestu, kjer sem živela eno leto. Mojih par dni tu ne bo turističnih, ne bom skakala naokrog in se slikala z Malo morsko deklico. Živela bom, kot da ne bi nikoli odšla. In točno tak je bil moj občutek, ko sem po stresnem dnevu priletela na letališče v Kopenhagnu. Pričakala me je čudovita jesen, s svojimi lepimi barvami, soncem in pozitivno energijo.

Hello, Copenhagen! I've missed you.I've forgotten how stressful travelling can be. By travelling I mean running around with heavy suitcases, catching busses, trains, planes. Checking the luggage, counting the pieces you can bring on board and similar things.

I’ve forgotten even more, however, how stressful moving can be. Endless boxes that simply cannot accommodate everything, million of small things that are not crucial but still have a special meaning for you, things, you could eventually throw away but “it’s not time yet”.

When you add stressful moving to stressful traveling, and add to that French demonstrations (and the fact that it really doesn’t cross one’s mind to check whether trains to the airport by any chance don’t work normally today), and then add on top of that packed trains where it is difficult to squeeze in with heavy suitcases, while at the same time your heart beats like crazy when you see what time it is, then you have a perfect recipe for an extremely stressful situation.

In all those years I’ve learnt very well how to travel without stress when it is a weekend trip or any short trip we are talking about, were (thanksgod!) low cost companies limit us with the luggage. I’ve learnt how to pack smartly and travel light. I know numerous tricks of low cost companies and recently I almost got to like Ryanair.

What I haven’t learnt in all those years, however, is how to move without stress. When I move, I usually move from one country to another and not only from one city to another or one part of the city to another one. Maybe this is why it’s even more stressful for me to move.

I am coming back to Slovenia for a while, but I have made a first stop in Copenhagen, the city where I’ve lived for a year. My few days here won’t be touristic. I won’t be running around taking photos with the Little Mermaid. I will live as if I have never left. And that was exactly the feeling I had when I arrived to the Copenhagen airport after a stressful day. I was welcomed by a beautiful autumn with its beautiful colours, sun and positive energy.

Hello Copenhagen, I’ve missed you.Follow some of my Copenhagen moments on my my Instagram.

Monday, October 6, 2014

WEEKEND INSPIRATION #6“Coming back to where you started is not the same as never leaving.” (Terry Pratchett)

Saturday, October 4, 2014

Parc Monceau and some newsJesen se nam res želi oddolžiti za mraz in dež v avgustu. Čudovite sončne dneve imamo, ko skoraj pomislim, da je še vedno poletje, potem pa me vonj odpadlega listja spomni, da je tudi na koledarju že jesen. Dnevi se krajšajo in kar smešen je občutek, ko se okrog 20h že začne večeriti.

Ta teden sem se sprehodila čez 17. okrožje, kamor res nikoli ne grem, in bila sem očarana. Tak, počasni, družinski predel se mi je zdel. In kar naenkrat sem se znašla v parku Monceau, ki je na meji z 8. okrožjem. Bila je sreda, ko imajo otroci v Franciji prosti dan, tako da je bil park poln otrok, ki so se lovili, igrali, smejali.

Poleg igral, vrtiljaka in gugalnic je v parku mini jezero z romantičnimi mostovi, na vsakem koraku pa lahko vidimo številne kipe. Park ni čisto nič francoski. Bolj spominja na münchenski Englischer garten, samo da je manjši, seveda. V sončnem dnevu je enostavno poiskati senco in si vzeti trenutek miru. Dokler mimo ne priteče razigrana skupinica otrok.
Autumn is really trying to make it up to us for the cold and rain in August. We are having great sunny days and I almost catch myself thinking that it is still summer, until the smell of the fallen leaves reminds me that even calendars say it is autumn now. The days are getting shorter and it feels somehow strange when it starts getting dark around 20h.

This week I walked through the 17th arrondissement where I really never go, and I was enchanted. It seemed like a slow, family-like part of Paris. And suddenly I found myself in the Park Monceau on the border with the 8th arrondissement. It was Wednesday, when French kids have a day off, and the park was full of children, running around, playing and laughing.

Apart from the playground, the carrousel and swings, there is a smaller lake with small romantic bridges and there are several randomly placed statues. The park doesn't seem very French. It rather reminds of Englischer garten in Munchen, just that this one is smaller, of course. It is easy to find a shade on a sunny day and have a moment of peace. Until another group of playful kids comes by.Sicer pa se je v zadnjih dnevih veliko dogajalo. Delček tega vsak dan povzamem na Instagramu, kjer še vedno vztrajam pri #100happydays. Zdaj sem že čez polovico. Joj, kako hitro beži čas!

V tem času sem zaključila svoje pripravništvo. Preden začnem z novim (exciting!!), bom za krajši čas prišla domov, v Slovenijo. Tega sprva nisem predvidevala, se pa veselim. Splet okoliščin je poskrbel, da se spet sprehodim čez Ljubljano. Pred tem… Pred tem bom odpotovala na Sever za par dni, potem pa preletela celo Evropo in še malo, na potovanje, ki si ga že nekaj časa želim. V vsaki situaciji je vedno nekaj pozitivnega.
Lately, there has been a lot going on. I share a bit of that on Instagram every day, where I continue with #100happydays. I am more than half way through by now. Ohh, how the time passes by.

Meanwhile I have finished my internship. Before I start a new one (exciting!!), I will come back home, to Slovenia, for a short while. I haven't planned this at first, but I am looking forward to it. A given set of circumstances gave me an opportunity to stroll the streets of Ljubljana again. But before that… Before that I will travel to the North for a few days, and then fly all the way through Europe and a bit further, for a trip I have dreamed about for a while now. There is always something positive in any situation. Stay tuned!

Follow my 100 Happy Days on my Instagram.